RC Solutions

073 - 462 96 20

RC Solutions AB 

Ett företag för dig

Vi är en komplett partner inom fastighetsskötsel och underhåll som ser till att jobbet blir gjort.

Vår kärnverksamhet

Vi är en komplett partner vad gäller Fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll.

Vårt utpräglade fokus ligger på skötsel av fastigheter och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom att presentera ett tydligt outsourcing-koncept för fastighetsskötseln sänka kundens fasta drifts- samt skötselkostnader och även förenkla vardagen för boende, kunder samt fastighetsägare.

Våra starkaste ben att stå på just nu är

  • Takvård och fasadrengöring

  • Trädfällning, trädvård och trädgårdsarbete

  • Badrumsrenoveringar

  • Fastighetsskötsel

 Kontakt:

Ta gärna kontakt förutsättningslöst så besöker vi just er, det behöver inte leda till något eller så kanske det blir det bästa samarbetet någonsin.

Namn E-post Meddelande Skicka in