RC Solutions

073 - 462 96 20

Outsourca er fastighetsskötsel

I dagsläget finns det många fördelar med att outsourca skötseln och driften av sina fastigheter.

Några av dessa är:

  • Skötsel i toppklass

  • Minskat arbetsgivaransvar

  • Minskad egen administration

  • Minskning av kostnaderna med 10-15%

  • Ökad kvalitet och tillgänglighet för hyresgästen

Hur utmärker vi oss på marknaden?

  • Tydligt fokus på hyresgästen

  • Tydligt fokus på främjandet av långa och fruktbara samarbeten för båda aktörer

  • Stark position marknadsmässigt vad gäller hållbarhet

  • Tydligt ställningstagande inom hållbar utvecklingKontakta oss:

Vi kommer mer än gärna ut och berättar mer
Namn E-post Meddelande Skicka in