RC Solutions

073 - 462 96 20

Tvättar för alla behov

Målet med alla tvättar är självklart ett skinande rent resultat men för oss på RC är det viktigt att tänka steget längre. En gedigen och rätt utförd tvätt skall inte bara förbättra det visuella intrycket utan även bidra till hållbarhet och miljövänlighet. Vi på RC använder uteslutande biologiskt nedbrytbara medel och vi ser till att mark, liv och samhälle både ser bättre ut och mår bättre efter vårt besök.

Tvätt av fasad

Här tvättar vi er fasad och detta tar effektivt bort alla former av beläggning, alger och smuts. Det kan vara ett bra alternativ inför målning eller bara för att få ordentligt rent. Fönster rengörs självklart också under denna process. Vi rekommenderar att man tvättar plattor, hängrännor och stenmurar runt huset samtidigt då ett fullkomligt resultat uppnås som håller länge. En fasadtvätt tar normalt sett en heldag för ett normalstort familjehus. Vi tvättar även höghus och större byggnader och än så länge har vi inte stött på något som har varit för stort.

 Tvätt av tak

Här går vi upp på taket antingen med stege eller skylift beroende på hur just er fastighet är utformad. Taket tvättas skonsamt och ett bra resultat uppnås. Man får räkna med att ett normalstort familjehus tar ungefär en heldag att tvätta men det tar självklart längre tid om ni har ett stort hus eller om det rör som om en fastighet av större slag. Vi använder nedbrytbara och skonsamma medel och ett fullkomligt resultat uppnås om man kombinerar denna tjänst med fasadtvätt och tvätt av plattor, stenmurar och tillhörande fastighetsdetaljer.

Övriga tvättar

Utöver nämnda tjänster tvättar vi självklart även stenmurar, plattor, altaner, fordon samt utrustning/infrastruktur och markytor. Vi skräddarsyr tvätten efter ert behov och inget jobb är för litet eller stort. Vi tvättar med hjälp av vår tvättvagn som är självförsörjande på el och har eget vatten så vi har inget behov av varken vatten eller ström där vi är, vilket gör att vi kan tvätta vart som helst.