RC Solutions

073 - 462 96 20

Trädfällningar och trädvård

Överallt där det finns ett träd och en önskan så hjälper vi till. Vi fäller, beskär och vårdar alla sorters träd efter trädets behov. Detta kan inkludera sektionsfällning och beskärning av fruktträd eller utsättning av bevattningspåsar som kan fyllas på kontinuerligt utefter behov.

Trädfällning

Här kommer vårt team ut till er och gör vad de är bäst på; att fälla träd.

Trädvård

Beskärning av grenar, skott och kvistar utefter behov. Vår expert kommer ut och berättar för er exakt hur ert träd behöver tas om hand för att må så bra som möjligt.

Trädskötsel

Bevattning, utsättning och påfyllning av bevattningspåsar samt att vi fräschar upp trädet i allmänhet ur ett hälsoperspektiv. Vi gör även trädet mer estetiskt tilltalande efter önskemål